Det är få intressen som så enkelt kan skänka glädje som att lyssna på eller skapa musik. Musik påverkar våra känslor och erbjuder fantastiska upplevelser. Att ge sitt barn möjlighet att uppleva musik genom att spela ett instrument eller sjunga är det många föräldrar som önskar. För detta ändamål erbjuder många kommuner i Sverige musikundervisning genom Kulturskolan. Detta är en utveckling av det som tidigare hette kommunala musikskolan.

Spela instrument ensam eller i grupp

Kulturskolans kurser går att hitta via deras hemsida. Det finns ofta en kurs väldigt lokalt,t.ex. i barnens skola, i en kyrkolokal eller liknande. När lektionerna hålls i en kyrka har de inget med själva kyrkan att göra utan det är bara musiksalen man nyttjar. Lärarna är i blandade åldrar men välutbildade från t.ex. musikhögskolor. Deras engagemang och passion för musik smittar av sig på eleverna som också får upp ögonen för detta intresse.

Lektioner i att spela instrument erbjuds både i form av gruppundervisning och individuellt där gruppundervisning ger en billigare avgift per elev. Hur många det är i varje grupp beror lite på vilket instrument man spelar. Det är enklare att vara 4 gitarrelever samtidigt än 4 pianoelever som då skulle behöva varsitt piano. Vad som är bäst är upp till varje elev. Kanske vill man fokusera individuellt på sitt intresse och har råd att betala lite mer, eller så trivs man bättre med att spela tillsammans med kompisarna.

Välja och skaffa instrument

Om man vill skaffa ett eget instrument kan man göra det, kanske med hjälp av privatlån som man jämför via Sambla för att få bästa villkor. Man kan ofta också hyra ett instrument för terminen via musikskolan. Det kan vara lämpligt särskilt i början då barn ofta provar på olika instrument innan de hittar det som de tycker bäst om.

Konserter, orkester och kör

När man lärt sig sitt instrument eller vill sjunga tillsammans med andra erbjuder Kulturskolan ofta orkestrar eller körer man kan vara med i. Förutom att barnen kan få nya kamrater har forskning visat att barn faktiskt blir lite smartare av att utöva musik. Att läsa noter och aktivera de musikaliska delarna av hjärnan hjälper även till att ta till sig andra ämnen i skolan.

Även andra förmågor som att uppträda inför publik kan övas upp i Kulturskolan. I slutet av varje termin brukar den lokala kulturskolan arrangera en eller flera konserter där eleverna, helt frivilligt, får visa upp vad de lärt sig under terminen. Föräldrar och andra elever är publik när barnen får spela ett kort stycke antingen själv eller tillsammans med andra. Ofta hjälper musiklärarna till att ackompanjera och stötta. Självförtroendet växer av att få visa upp något man lärt sig för andra och det skänker även föräldrarna oerhörd glädje och stolthet att få njuta av barnens musicerande!