Ja, vad skulle vi egentligen göra utan musik kan man undra. Så länge människan existerat har vi hittat olika sätt att uttrycka oss. I början med läten och grymtningar, efter en tid med allt mer avancerade och utvecklade språk. Men innan vi ens hade riktiga ord att tala med varandra med, hade vi en känsla för melodi och musik. Människan har helt enkelt alltid burit musiken med sig, i rytmer och en känsla för det.

Till en början fanns där förstås inga instrument att spela och än mindre inspelningar att lyssna till. Det fanns helt enkelt bara ett sätt att skapa egen musik på – nämligen att sjunga den. Men om man funderar över var annars musik förekommer i naturen, kommer man förmodligen ganska snart att tänka någonting annat – någonting som vi allt som oftast tar för givet; det är förstås fågelsången!

Så länge det funnits människor har det funnit skönsjungande fåglar i deras omgivning. Det är någonting man kanske inte tänker på särskilt ofta i det högteknologiska samhälle vi lever i idag, men under väldigt lång tid var fågelsång förmodligen det allra vackraste och mest rogivande som fanns.

Musiken finns helt enkelt naturligt på många olika sätt i världen och någonstans inom oss bär vi alla ett oerhört behov av att ta del av den. Hos vissa av oss är behovet mycket större än hos andra, men det finns nog där i oss alla, på ett sätt eller annat. Frågan gör sig själv angelägen: vad skulle vi egentligen göra utan musik?

Den som föreställer sig en värld helt utan musik ser förmodligen en ganska grådaskig och tråkig värld framför sig. En värld utan musik är inte bara en värld utan inspelningar, konserter och instrument. Det är en värld utan nynnande och hummande, utan fågelsång och kvitter, utan sånger och melodier. De flesta är med allra största sannolikhet så vana vid musik i olika former att de inte ens tänker på att de hör den, och än mindre tar sig tid att verkligen stanna upp och uppskatta den.

Så, låt oss alla stanna till i den stressiga och hektiska vardagen lite då och då, och fundera över vad musiken egentligen betyder för oss. Kanske är vi skyldiga musiken mer än vad vi tror.

Inte spelar det egentligen någon roll om vi förstår särskilt mycket om musik på ett teoretiskt plan, för att vi ska kunna njuta av den. Med allra största sannolikhet var det, i början av mänsklighetens framväxt, ingen som över huvud taget reflekterade över vad musik egentligen var för någonting. Det är helt enkelt någonting som alltid har funnits med oss, och som alltid har varit en del av världen vi lever i – även om formen för musik förstås har utvecklats oerhört.